INTERPOSEM RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL PROCÉS DE MOBILITAT DE L’IMSS

Des de la INTERSINDICAL ens hem mostrat totalment en desacord pel procés de mobilitat tal com s’està portant a terme, ja que considerem que s’està discriminant a diversos col·lectius professionals de l’IMSS.

Tal com us vam avançar en el darrer comunicat, considerem  que aquest procés arriba tard i malament. Des d’INTERSINDICAL considerem que les bases són errònies:

  • Hi ha una disfuncionalitat en el recompte de l’antiguitat en els funcionaris de carrera i els interins No pot ser que qui porta més anys en un servei quedi enrere de qui porti menys a l’hora de triar destí. Des d’INTERSINDICAL volem que es resolgui aquesta situació, i demanem que es revisi jurídicament, assumint el retard en els resultats definitius, la nova resolució de places amb els errors subsanats  , reconeixent els drets a qui li  pertoquin i la posada en marxa de la mobilitat.
  • La mobilitat de funcionaris i interines  s’ha barrejat amb dos processos de concursos-oposició per regularització de places. En aquests moments s’està donant que hi ha professionals que han aprovat la seva plaça de funcionaria , però que a l’hora d’adjudicació de plaça , te prioritat  una persona interina , per anar endarrerits els processos de pressa de possessió dels aprovats en els concursos (o sigui per retràs dels processos administratius del mateix ajuntament).
  • Hi ha una negligència en el còmput de l’antiguitat  del treball en les professionals que treballaven en empreses externalitats a l’Ajuntament i en aquests darrers anys s’han internalitzat . Les professionals d’aquestes empreses compten amb reconeixement de treball a l’empresa privada, com a mèrit al accedir a una plaça de funcionaria per concurs-oposició  mentre que tot l’altre personal de concurs oposicions , no els hi comptabilitza cap experiència en el sector privat .

A més les irregularitats, van en augment, i també volem posar sobre la taula la discriminació a companyes que  assignades a equip central, no poden elegir ubicació a centre perquè l’Ajuntament no ha fet estudi de ràtios a CSS, ni ha creat llistes transparents d’elecció pròpia a les professionals , el que vol dir que son persones que estan en un equip que no té assignació, i la seva plaça de mobilitat va assignada des de l’Administració sense elles poder elegir per puntuació, antiguitat,… a això li diuen MOBILITAT????

Per tots aquests motius, aquesta mateixa setmana interposem RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra aquest procés, i demanem com a mesures cautelars la suspensió del mateix.

Des d’INTERSINDICAL continuem reclamant aquestes i d’altres millores per tota la plantilla de l’IMSS. Considerem que les mancances en les condicions laborals i la prevalença de  riscos psicosocials elevats  afecten a tots els rols, equips i serveis de  l’IMSS. Per això, considerem que cal que comencem a girar el debat envers la globalitat de l’IMSS.

Si, cal que tots els col·lectius lluitem, però cal que anem a una, en la defensa dels serveis d’atenció  social i educativa , per al Benestar de la Ciutadania

Si vols col·laborar o participar activament de la lluita sindical, si vols defensar els nostres drets i reivindicacions col·lectives, pots adreçar-te al nostre correu: ajbarcelona@intersindical-csc.cat

1 Comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*