Assessorament jurídic

La Intersindical disposem d’un equip d’assessorament jurídic que vetlla per la defensa dels teus interessos personals o col·lectius.

L’assistència en casos de caire laboral o administratiu per a la nostra afiliació inclou:

Àmbit laboral

 • Consultes.
 • Actes de conciliació, compareixences, redacció i presentació de documents.
 • Jutjat social: redacció de demandes i altres documents i assistències a judici.
 • Tràmits i formalització de recursos al Tribunal Suprem.
 • Impugnacions.
 • Presentacions de la Seguretat Social: càlcul i reclamacions.
 • Càlcul quitances, endarreriments, etc.
 • Actuacions davant l’empresa, Inspecció de Treball i Seguretat Social

Àmbit administratiu

 • Escrits i sol·licituds.
 • Recursos administratius: redacció i presentació.
 • Recursos contenciosos administratius ordinaris, en primera i segona instància.
 • Recursos contenciosos administratius abreujats, en primera i segona instància.

Tots els aspectes i accions exposades anteriorment són regulats per la Guia del Departament Jurídic.