Què fem?

El model d’acció sindical que guia la nostra actuació és:

1. Assembleari

Totes les actuacions sindicals les fem de forma transparent i participativa, defugint les negociacions de despatxos i buscant l’aval de la plantilla abans de certificar cap acord. Impliquem el personal en les prioritats a negociar i les formes de lluita per assolir-les, forçant la convocatòria de periòdiques assemblees de treballadors i treballadores, prioritàriament convocades des dels òrgans de representació unitària. Busquem la unitat sindical amb aquelles organitzacions i representants amb plantejaments i propostes similars, per aconseguir la màxima força i implicació de la plantilla.

2. Veu del precariat

El nostre objectiu principal de la és combatre les formes més clares de precarietat a cada centre de treball, buscant la solidaritat de la plantilla per acabar amb figures com les de falsos/es autònoms/es, temporals irregulars, dobles escales salarials tant per categoria com per gènere, contractes de pràctiques en frau de llei, subcontractacions amb retallades de drets… També organitzem aquells/es treballadors/es d’empreses petites, amb relacions laborals desregularitzades o sense tots els drets reconeguts, apel·lant també a la solidaritat externa i la mobilització.

3. De confrontació

Només incrementant la conflictivitat s’aconsegueix arrencar victòries a nivell salarial i d’altres drets. La negociació i la mediació són imprescindibles, però han d’anar falcades per un context d’organització i pressió de la plantilla, si cal a través de mobilitzacions de diferent tipus, incloent vagues o fórmules que treguin al carrer les reivindicacions, segons el context.

4. De base

El fonament del sindicat és la nostra afiliació i representació a les empreses, a qui dotem de formació i eines per exercir la tasca de defensa dels drets laborals dels seus companys i de les seves companyes, acostant el màxim l’organització i aprofundint en una territorialització creixent per arribar arreu del país. La formació és continuada per aconseguir el màxim d’autonomia, així com l’assessorament, d’accés immediat en cas de requerir-se.

5. Democràtic i radicalment ètic

El nostre funcionament organitzatiu és transparent i participatiu. El compromís ètic és radical, trencant amb males praxis d’altres sindicats, cosa que implica que la tasca sindicalista no pot comportar cap tipus de privilegi a qui l’exerceixi a la Intersindical. Evitem els encadenaments d’alliberaments en períodes excessius i la rotació d’aquests entre el màxim d’afiliats/des possibles.

6. Sociopolític i de classe

Propugnem un canvi profund en les relacions de poder i de producció al país i al conjunt de la societat i, per tant, no ens limitem a defensar millores puntuals en determinats centres de treball i oferir serveis a l’afiliació. Això requereix que la visió de classe, defugint corporativismes i defensant mesures que permetin avançar cap a un model de plena justícia social, superador de les diferències socials i amb repartiment igualitari de la riquesa, amb el dret a la vida digna garantida per a tothom, amb una democràcia plena i participativa, una producció limitada i compatible amb la protecció del medi, i sense explotacions de cap tipus. La recuperació de la consciència de classe és una tasca central del sindicat i imprescindible per avançar en el model de contrapoder i de lluites solidàries, així com una defensa nítida de la internalització del serveis públics o el rebuig a col·laborar amb qualsevol mètode de privatització de les pensions. Traslladem i defensem el nostre projecte laboral, social i nacional als centres de treball.

7. Feminista

Tenim un ferm compromís per avançar cap a un model de plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones, d’eradicació del patriarcat i sense opressions de cap tipus per raó de gènere i orientació sexual. Això es trasllada en totes les negociacions a nivell d’empresa, vetllant perquè les casuístiques que afectes més les treballadores hi estiguin incorporades, així com preveient qualsevol tipus de discriminació i incloent sempre clàusules per evitar-les, especialment en els convenis col·lectius. La defensa de la creació, a través de la negociació col·lectiva, de la figura de la delegada d’igualtat (ja aprovada per llei, però anul·lada pel Tribunal Constitucional). Incentivem la presència de dones al capdavant de les llistes d’eleccions sindicals i als òrgans de representació interns.

8. Independentista

La nostra defensa de la República Catalana és nítida i indiscutible, dotant-la d’una perspectiva de classe i amb l’horitzó d’uns Països Catalans garants dels drets dels treballadors i de les treballadores. No en va, són la patronal i les forces conservadores els actors més oposats a un procés independentista que ha d’esdevenir també una estocada al règim del 78 i una oportunitat per a la classe treballadora de l’Estat per avançar cap a un model més social i democràtic. Seguim implicats/des en aquesta lluita, portant principalment als centres de treball, així com defensant el català com a llengua comuna, pròpia, de cohesió i d’acollida, al món laboral i a la societat, en convivència amb la resta de llengües.

9. Internacionalista

La pugna amb el capital per un model de justícia social, sense opressions i respectuós amb el medi és internacional i, per tant, internacional ha de ser també l’acció sindical. Participem activament en accions per la justícia global i solidaritat internacional pels drets socials, laborals i econòmics i estem implicats en organitzacions supranacionals com la Federació Sindical Mundial o la Plataforma de Sindicats de Nacions Sense Estat, que són pilars en la nostra actuació, sempre amb una òptica de transformació a nivell global.

10. Autònom

Som una organització plenament independent de qualsevol poder polític, econòmic, social o religiós i, com a tal, pren les seves decisions de forma totalment autònoma. En el marc del nostre projecte sociopolític, ens impliquem en els moviments socials amb què compartim objectius, però sense cap tipus de dependència. Per garantir-ho, les nostres vies de finançament no depenen ni dependran estructuralment de subvencions discrecionals o variables en funció del criteri puntual de les administracions públiques, sinó que el sindicat és i serà autosuficient.