Qui som?

Documents i normativa

La primera força sindical d’obediència nacional

La Intersindical som un sindicat nacional i de classe. És a dir, no estem lligats a cap organització estatal i agrupem treballadors i treballadores de tots els sectors productius. Som la primera força sindical d’obediència nacional, amb persones afiliades i representants sindicals arreu del territori. Creiem en la unitat d’acció entre les diferents forces sindicals per augmentar l’efectivitat de la defensa dels interessos col·lectius de les treballadores i els treballadors.

Per un espai català de relacions laborals

Els Països Catalans tenim el dret inalienable a la nostra autodeterminació com a poble i l’alliberament nacional està plenament vinculat a la transformació social que mereixem, com a ciutadans/es i com a treballadors/es. Per a la Intersindical és bàsic que disposem d’una República Catalana amb un marc propi de relacions laborals on els convenis, les lleis, els pactes laborals, les polítiques d’ocupació, la formació, la fiscalitat, els serveis públics, la seguretat social… es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador i de la treballadora i no a Madrid o a París.

L’afiliació i les seccions sindicals, la nostra base

El nostre model sindical es basa en l’afiliació i les seccions sindicals (les persones afiliades i representants del sindicat a les empreses), que s’organitzen i tenen plena autonomia i decisió dins l’àmbit de la seva empresa, ja que ells/es són els/les qui millor coneixen el seu lloc de feina i poden defensar millor els drets laborals dels seus companys i de les seves companyes. Els interessos col·lectius han d’estar per damunt dels de qualsevol minoria privilegiada. Cal una autèntica democràcia social i econòmica que permeti una major participació de les treballadores i els treballadors en les decisions econòmiques, tant a nivell d’empresa com de tota la societat.

Som un sindicat independent i sociopolític

Som un sindicat independent, democràtic, ètic, assembleari, sociopolític, republicà, laic, feminista, ecologista, independentista i internacionalista. Defensem els drets laborals, socioeconòmics i nacionals de les persones i dels treballadores i de les treballadores amb la finalitat de transformar l’actual estructura social en una altra de realment justa, lliure, solidària i respectuosa amb el planeta. Apostem per donar una dimensió social al sindicalisme, implicant-lo en la defensa de la igualtat home-dona, del medi ambient, de la llengua catalana i dels drets socials i econòmics dels col·lectius més precaritzats dels Països Catalans i del món. El nostre és objectiu és l’eliminació de tota situació d’opressió d’uns individus i/o col·lectius sobre d’altres i per això lluitem contra la discriminació, sigui per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra consideració personal i social. Creiem que cal bandejar la burocràcia que impera a les administracions i avançar cap a una vertadera democràcia participativa basada en el diàleg i la decisió de la majoria, amb respecte a les opinions minoritàries, i la defensa de la diversitat.

Relacions sindicals internacionals

Mantenim relacions d’intercanvi i de col·laboració mútua amb sindicats de diversos països, en especial amb els bascos ELA i LAB, el gallec CIG, el sard CSS o el cors STC. A nivell mundial, formem part del Comitè Executiu de la Plataforma de Sindicats de Classe de Nacions Sense Estat (SCNSE), de Trade Unions for Energy Democracy (TUED) i som membre de la Federació Sindical Mundial (FSM-WFTU), la segona centra sindical mundial que aglutina uns/es 100 milions de treballadors/es dels cinc continents. Junts treballem en la construcció d’un món de pobles lliures i solidaris, en què la força de les treballadores i els treballadors transformi les actuals estructures socioeconòmiques i estatals.

També som integrants de la Taula Colòmbia, impulsant projectes de cooperació en aquest país en col·laboració amb el CIEMEN, així com de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).